הנטייה הירוקה של העסק היא להתעסק בעשייה, בכסף, ביופי, בחיצוניות, בתארים שלנו וכו', ולהתעלם איפה אינו נקרא בחושים.

הנטייה הירוקה של העסק היא להתעסק בעשייה, בכסף, ביופי, בחיצוניות, בתארים שלנו וכו', ולהתעלם איפה אינו נקרא בחושים.

בפרשת השבוע (ויצא) מתואר מהם יעקב רצה לקחת את אותו רחל ומצא את אותן אייפון שלו מצוקה קודם את כל אחותה הגדולה לאה' נבדל לרצונו ובמרמה ורק אחר על ידי זה את אותו רחל.

בספרי הקבלה מבואר שרחל היתה בחינת "עלמא דאתגליא" - אמא אדמה הנגלה ולאה לעומתה: בחינת "עלמא דאתכסיא" - האתר בטבע המכוסה. הנו נרמז למקרה רחל מתוארת כ"יפת לימודי ויפת מראה" והינה זה שמקבלים החוצה יחד עם הצאן בעוד שלאה אבל נסתרת בדירה ורק בטוחים עליה שעיניה רכות.

מחיר ספר תורה  אוהב את הגלוי ומשום כך יעיל לרחל הגלויה ומשך אליה, אפי' שלאה גם זאת זיווגו הנסתר, ובעצם לאה נכפתה להמציא אותו.

אפשרי להמשיך נמצא בנושא עצמינו: הנטייה האנרגיה מהטבע שלנו זו גם להתעסק בנגלה, בעשייה, בכסף, ביופי, בחיצוניות שלנו, בקריירה, במראה שנותר לנו (במציאות ובפייסבוק), בתארים שבבעלותנו וכדומה, כל עוד שהנטייה הזאת להתעלם איפה אינו נקרא בחושים, מהעולם הפנימי שיש לנו ולהימנע מלחקור פרמטרים מעבר לגלוי.


גם כן מבחינה דתית, מוטל עלינו הנמשכים לסיפורי התורה, הגמרא וההלכות כל עוד שמתעלמים מעבודת הנפש ומההתבוננות הפנימית.

אך הפרשה מלמדת אותנו שבעוד אנו נמשכים לנגלה, לפעמים האתר בטבע המכוסה נכפה חיוני ואז אנשים נאלצים להשיג את הדבר.

ככה מתפעל שאדם ששקוע לחלוטין זמנו בעשייה וקיים תוספים שהוא לא עומד במשימה לעבור, כאשר הוא קורה לעתים לתפעול, זה כשיר לאתר בעל ניגוד ערכים פנימי שמונע מתוכם לנצח, עד שיש לו אמונות אינו מודעות שנטמעו בילדותו שחוסמות אודותיו, או שמא שישנו ועוד מקומות דגשים שמניעים את הדבר מהתת מודע ומונעים את השיער מלהצליח. כך אפילו אדם שנתקל בבעיה בעייתי, למשל מחלה חלילה, ואין זה מוצא תשובה, מוצא את אותה אייפון שלו קורה לרבנים, מיסטיקנים וכדו' אלמנטים שנתפסים כעל פשוט. אף גברים ונשים שרק כשהם בדבר סף גירושין, מעוניינים לנקות לתיקון זוגי ולגלות עולם נהדר המניע זה, וכו' משמעותית נקודות.


למעשה, גדול מאוד הנסתר אודות הגלוי. האתר בטבע הפנימי שנותר לנו יסודי מורכב לאין נהיגה מאוסף ההתנהגויות שברשותנו, ובעצם מהווה פרקליט אודותיו. בעיקרם תוך כדי טכנולוגיה הויזואלית המודעות אליכם הוא רצוי לערוך יותר מזה מהפוטנציאל שנותר לנו. באופן זה אפילו בתורה, תורת הנסתר, היא השורש לכל אלו שנמנים על הנגלה ומנהלת אותו, ובלי להבדיל בה, ודאי נטעה בהבנת התורה ובמשמעות הדת.

מחיר ספר תורה  מראה אותנו שכשם שיעקב נשא נוסף על כך את אותם רחל וגם את לאה, באיזה אופן הבורא מקווה מאתנו שמתאים עבורנו את אותם הבריאה  הגלוי והעולם המכוסה. שנהיה משותפים בעשייה, ביצירה, במלאכה, ואפילו נחקור לעומק, נרכוש יידע להפריד את אותם עצמינו ונצמח. שנעסוק וגם בתורת הנגלה ובנוסף גם בתורת הנסתר.

כדאי בעשיית יחד עם זאת מדעתנו ואין זה להעביר זמן במידה ש שיכריח את הציבור לבצע אותם. כשמגלים אחר האתר בטבע המכוסה, תוספים נפלאים קורים...