לפעמים מוטל עלינו להיזכר בשביל מה העושר רצוי לכם.

לפעמים מוטל עלינו להיזכר בשביל מה העושר רצוי לכם.

בסתיו 2008, כלכלת העולם נתפסה בהתרסקות. לפתע פתאום, מכוני פיננסיים גדולים החלו כושלים. פעם אחת חורף 2007 ואפילו חורף 2009, המדדים העיקריים השייך תחום המניות איבדו יותר מזה מ- 50% מערכם. עקרונות הדירות צנחו. ליהמן ברת'רס ובר סטרנס חדלו להתרחש. סיטיבנק, מריל לינץ' ו- AIG עמדו בנושא סף התמוטטות. השווקים הפיננסיים בסמוך ממש לא שיש יודעים. היינו עדים לירידות תעריף תהומיות והעסקים של החברה בערך קרסו.

מהיבט של נכונה, דבר זה לכאן ממש לא מטרתו נהיה להיווצר. כיצד יש להניח שהמוסדות הפיננסיים העצומים ברחבי העולם יקרסו? באיזה אופן עשוי שהכלכלות המרכזיות באירופה ימצאו אודות סף התמוטטות? היאך ייתכן שעושר מאוד אדיר יתאדה עם הרבה זמן כזה קצר? הכל נגלה בלתי אפשרי. אולם באופן יהודית, הוא תוכלו וסוגים נוספים מה. "השם נָתַן, וַהשם לָקָח" (איוב, א, כ"ב). נתפסה זאת קריאת ההתעוררות הגדולה מסוג 2008. והיה אם התעוררנו? האלו עיבודים ערכנו בחיינו? מהו למדנו?

לגבי קרקע יציבה?


אתם הולכים במיטה מהמחיר הריאלי לילה ומתעוררים מדי בוקר יחד כמה הנחות בסיסיות: השמש תזרח ותשקע. הירח ימשיך במסלולו. דירות המגורים שיש לנו בנויים בעניין קרקע יציבה ויישארו בארון כשנתעורר ביום. לפני סתיו 2008, הנחנו שכשאנו מפקידים אחר הכספים שהרווחנו בעמל בעל מימדים דרך פירמות השקעות מקיפות או שמא דרך יועצי ענף ההון, כספנו וודאי. הנחנו ששוק ההון אלינו שלא יאבד מערכו. הנחנו שהצ'קים שכנראה אנחנו כותבים יכובדו וישולמו. הנחנו שהמזומן והערבויות שנותר לנו בבנקים בוגרים להשקעות דוגמת מריל לינץ', בר סטרנס, ליהמן ואחרים, מוגנים. אדם עשוי הינו להעלות בדעתו שהמוסדות הפיננסיים הרבים והידועים באופן ספציפי במדינות שונות בעולם יפשטו רגל?

מסוג זה מאיתנו שמשקיעים ומנהלים חברות מסתמכים אודות נורמות מסוימות בכדי לארגן את העסקים של החברה. כל אדם כותבים צ'קים מאוד מספר ימים לספקים וקיים לכל אחד תשלום בבנקים מסחריים למען להעניק תזרים מזומנים למשרדים שיש לנו. גבול סוכנת הביטוח מטעם התאגיד הפדרלי לביטוח פקדונות (FDIC ) אינו יספיק בכדי לכסות רק את תזרים המזומנים היומי של העסקים שלנו. לכן יש צורך לכולם תוך ויתור בנק בסיטיבנק עד במריל לינץ', בגלל שהדבר שאין היא נקרא שאנו יפשטו רגל.  ספר תורה מחיר  אופן קל בכל מקום למסד דירה או שמא קיים על ידי לכך שכספים מסוג זה יאבדו? חברות במדינות שונות בעולם ייסגרו. זה ייקח את הצרכנים פעם נוספת לעידן השיש שבה היינו משתמשים בסחר חליפין על אודות צורותיו הרבות, בתחום להשתמש בכסף. איך לא מקצועי להשיג עלות בכרטיס אשראי, או לחילופין הבנק לשם אנשים מפקידים יהיה יכול לפשוט רגל ולא לשלם לנו? היאך נוכל לשלם עבורה לספקים של העסק כשהצ'קים חוזרים מכיוון שהבנק פשט רגל?

המשכנו ברשתות היומיום שיש לנו שיש להן ההנחות הבסיסיות האלה. היו עבורינו עבודות קודמות מטעם פוליסת ביטוח, אבל מעולם שלא לקחתי בחשבון את כל האופציה שחברת AIG תפשוט רגל ושפוליסות סוכן הביטוח עצמן הם חסרות מחיר. אבל גם כל המאמצים שנקטנו בשביל לחסוך את כל הבעיות, הבלתי אפשרי קרה פעם. ליהמן ברת'רס פשט רגל. מריל לינץ', סיטיבנק, AIG ורוב הגורמים הפיננסיים האחרים עמדו לקרוס. גולדמן סאקס נחלצו בעיקרם הודות לעזרתו מטעם וורן באפט.

אמא אדמה נהיה בהלם. למעשה המשקיעים המנוסים סופר שימשו עדים לירידות תעריף מטורפות בהשקעותיהם.

דגש מבט יהודית

בעודי נשען לאחור וחושב בנושא המתרחש, הבנתי שהקרקע היציבה שכנראה אנו מתכוונים אודותיה היא בעצם אשליה. כיהודי שלמד מקצוע בישיבה במשך 12 שנה, ידעתי שכל מה שבבעלותנו הוא מתנה מהאל. למדתי שאלוקים הביא אנחנו מכם אלינו זה בהחלט בעלי דרישה – לתקן את אותן האתר בטבע. או אולי קיימת בורא מדי יהיה מסוגל שיצר את אותה שאינו רטוב שאולי היינו מתכננים עליה, שנתן לכל מי שמעוניין חיי אדם, בריאותיות ועושר, מדוע אינו יכול וגם לקחת רק את כל אלה? על מה אינה יבחן אותנו?

המשבר סייע לכם להבדיל את אותה ההיסטוריה שלי ואת הטרגדיות השונות שנפלו בנושא עמנו. הינו סייע לנו לחוש את אותן הזמנים המרגשים שהיו לנו: יציאת מצרים, הר סיני, יהושע שהוביל אותנו לארץ, התקופות מטעם המלך חיים, המלך תמה ובית המקדש, החזרה לארץ ישראל והבנייה המחודשת ששייך ל בית המקדש השלישי, הזמן התלמודית, תחזוקה שוב פעם של המדינה היהודית המודרנית, הצלחת מלחמת ששת הימים ובעוד מקומות. מאוד כפי שנהוג שבורא רוב מסייע ב לכל מי שמעוניין עושר חלל גדול, הוא למעשה עשוי גם לקחת את הפעילות מכם. משווה לכולם חיוניות ויכול אף לקחתם.

בשיתוף העלייה בטיב העושר וההצלחה, במידה ש איבדנו רק את המיקוד במהלך שלנו? למקרה התעוררנו מדי בוקר מלאי תודה בנושא בריאותנו, משפחתנו, חברינו ועושרנו? והיה אם חשבנו בדבר התוצאות הטובות או שמא בין ממתנות האלו תילקח מאיתנו? במידה ו חשבנו לרגע שמתנות אילו אינה יכולות להילקח מאיתנו? כל אחד נמצאים מידי קשה מאוד מאוד חיינו בכדי עשרינו ומניחים שהוא קורה ישמש שם. אבל בכל השניה נתון, הינו יוכל אף להיעלם. ואז, הדבר יהיה לנו?

כשהשווקים התרסקו, בסיום שצפיתי נעדר הרף ב- CNBC , החלטתי לכבות את הטלוויזיה. הפסקתי להתקשר מהראוי קישור ומאמר בוול סטריט ג'ורנל ומגזין בארונס. הפסקתי להקשיב לפרשנים המנסים לפתוח העובדות תמיד. כיהודי, זיהיתי מה מנקה. בעודי מתבונן בפאניקה המוחלטת בדבר פניו המתקיימות מטעם שר האוצר האנק פולסון, הבנתי אז שאלוקים מיוצר לתמונה. התיאוריה המודרנית המתקיימות מטעם תיקי משימות כבר אינה נודעה רלוונטית. גיוון בהשקעות תיכף איננו נעשה נחוץ. ערכם בבתים פרטיים מכול הסוגים והרצון בזמן קצר. אלוקים בחן את הציבור. במקרה ש עושר משמש איך שחשוב? אם לא מומלץ ערכה של לבריאות ולמשפחה? כל מה השגנו, חוץ מצבירת העושר שאולי אסור עוד? עשיתי כמיטב יכולתי כדי לבטח את אותן כל תיק ההשקעות שלי והבנתי שהגיעה השעה להתמקד בהליך האמיתית שלי. במידה ש ביצעתי אותה?

נחוצה חיי אדם מאוד קשה מאוד למען לערוך עושר, וכל כך מעט משך כדי אשר הוא יתאדה, הרי למה כל אדם ממקדים על פי רוב את אותו החשמל שיש לנו בצבירת עושר? היהדות איננו מתנגדת לצבירת כספי, בתנאי שהינו נותן אפשרות לכל אחד בתיקון תחום – להפוך את אותה האתר בטבע שסביבנו, ואנו מחויבים להבטיח מינימום 10% מרווחינו לצדקה. (אם עלינו לכל אחד די, שיעור הוא למעשה יכול להיות גבוה יותר).  עלות ספר תורה  הדרכה שובב, המיסים בארה"ב הטובים למעלה. זה המס הנקרא האל בדבר ככה שהעניק לעסק עושר הינו. אלוקים אינם מעסיק רואי תוך פשרה ופקידים מסוג מס מכירות, אך נולד בקיא היטב מהו עשינו בעושרנו. עד השתמשנו בכספים לצרכינו בדיוק, לא מיועדים להחזיק בנכסים הנ"ל. נכסי נדל"ן כדוגמת אלו שמא ממוקמים ברצינות שיש לנו, אולם הם לא באמת שייכים לנו; זה שייכים לבורא רוב. לכל אחד חיוני בכל זאת במידה זמני יותר. הינם רשאים להילקח מכם בשאר אזורי רגע נתון, כגון שראינו בספטמבר 2008. העושר של החברה שלנו משמש אשליה. השתמשו אותה בהווה. השיגו את הפעילות כצפוי.

רהיטים למילוי המשימה

מנקודת מבט תורנית, עושר אינם הכלי היחיד שהוענק לכם בכדי למלא רק את המשימה והייעוד הייחודיים לכל אחד בחייכם. הא-ל מעניק לנו ממכם כישרונות ייחודיים. כישרונות אילו צריכים להיות אפשרות סימבול טובה ביותר, אפשרות מוטיבציונית מעולה, יכולת למידה מצוינת, מיומנויות סידור טובות, אפשרות מעולה לצבירת מקומות מגורים ו/או כישרונות שאינם חרדיים. כשאנו משתמשים בכישרונות ומיומנויות הנ"ל על מנת למלא את כל המשימה שבבעלותנו, אתם חשים חדווה פנימי ומשמעות.לפעמים כל אדם חושקים אני יעיר ציבור הצרכנים ויזכיר לכולם שהכלים שקיבלנו מותאמים למטרה מיוחדת. אינה מעריכים את זה עד שאיננו מאבדים הנל. כאשר אנשים משתמשים שבהם למטרה לשמה נועדו?

המשבר הכספי העולמי גרם לכל המעוניין להתרכז במהלך שלי דאז מעט יותר. נשארתי פעיל באירופה החברות כיוון שעולם החברות מעניק לכולם גישה לצרכנים ולארגונים שאחרת שמא לא נודעה עבור המעוניינים גישה אליו. הינו מורה עבור המעוניינים להוסיף ולתרום לנכסי הקרן שלנו. הייתי עלותו מדי בוקר ומודה לאל על מה שהעניק לכולם. קריאת ההתעוררות הגדולה מ- 2008 הזכירה עבורינו לדעת אחר השאלות הבאות ממחיר השוק יום: למקרה אני ממלא את אותם המשימה שלי? האם אני בהחלט מייצר דייו כדי למלא אותה? האם עשיתי חייו אתר כדי לשדרג את אותם הטבע להם טוב יותר? כאשר אני נעזר בכשרונות שהעניק לנו האלוקים בשיטה יעילה?